Homepage  The Project  Te.D Training Package  Dissemination  Research  Highlights  Partners  Database  Glossary
3 people with a Dog

Te.D jest innowacyjnym wsparciem i programem szkoleniowym opartym na szkoleniu opracowanym przez organizacje ULSS 4 Alto Vicentino z Włoch.

Celem projektu jest stworzenie nowego profilu zawodowego- dogoterapeutywspierajacego zespoły pracujace w zooterapii (edukacja, terapia, zajecia z wykorzystaniem psów).

Combine image of kids with dogs

Te.D to innowacyjny program szkoleniowy, który wywodzi sie z kursu opracowanego przez ULSS 4 Alto Vicentino- instytucje z Włoch. Wspomaga on osoby długotrwale bezrobotne w wejsciu lub powróceniu na rynek pracy w nowym obszarze.

Szczegółowym celem projektu jest zaadaptowanie włoskiego modelu kursu w 6 krajach partnerskich uczestniczacych w projekcie z uwzglednieniem specyficznych potrzeb rynku, systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz specyficznych potrzeb grup docelowych w kadym kraju.

Przez skierowanie projektu do osób długotrwale bezrobotnych projekt wypełnia załoenia strategii lizbonskiej zakładajacej stworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Projekt wspomaga idee społecznej spójnosci poprzez wspieranie nabywania kluczowych kompetencji przez grupy ryzyka. Umoliwia im rozwijanie kompetencji, pewnosci siebie oraz umiejetnosci, a take poczucia bycia przydatnym dla społecznosci.

Facebook f Follow us on Facebook
Picture of a dog

Co wiecej, innowacyjnosc tej dziedziny, która jest terapia/ edukacja czy zajecia z wykorzystaniem psów, umo.liwia wypełnienie europejskiego priorytetu "Nowe umiejetnosci w nowym zawodzie" poprzez stworzenie nowego profilu zawodowego.

Zajecia wspomagane przez zwierzeta/ Terapia wspomagana przez zwierzeta/Edukacja wspomagana przez zwierzeta